label

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

TU VIỆN NGUỒN SỐNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

TU VIỆN NGUỒN SỐNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC


Tu viện Nguồn Sống mặc dù được thành lập đã lâu và đấng sáng lập Linh mục Đỗ xuân An đã về với Chúa, nhưng cho đến nay mọi sự vẫn còn rất khiêm tốn. Cơ sở, con người, hòa nhập, mục tiêu, linh đạo, phát triển…Vài tháng nay Linh mục Trần Văn Khoa được trao thêm một nhiệm vụ mới là bề trên Tu Viện Nguồn Sống, ngoài hai công việc đang làm là cha sở giáo xứ Cần Xây và Giám đốc nhà hưu dưỡng. Khi nhận nhiệm vụ mới công việc đầu tiên cha làm đó là con đường từ quốc lộ 91 đi vào Tu viện. Con đường hoàn thành nhìn thấy rất sạch sẽ, làm tôn vẻ đẹp của Tu viện và giáo dân lân cận cũng được hưởng lây. Con đường vật chất hoàn thành rất nhanh, còn con đường mới cho Tu viện quả là khó khăn vì ngôi nhà đang trên một nền móng yếu. Thật là một trọng trách nặng nề đối với cha, đôi khi cha phải thốt lên “tôi có biết gì về dòng đâu nhưng vâng lời bề trên”. Cha đang cố gắng kiến tạo và đổi mới từng ngày. Đây có phải là một cơ hội cho Tu viện không? Chắc phải, nhưng còn thách thức, bắt đầu từ đâu? Cha đã bắt đầu bằng con đường. Bằng chứng là vừa qua nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần tổ chức khấn long trọng nhất kể từ khi thành lập Tu viện. Thách thức còn nhiều và rất nhiêu khê. Con đường thực hiện đức ái trọn hảo (sắc lệnh Perfectae Caritatis) trong thời kỳ mới theo Công Đồng Vaticano II là “các Hội Dòng phải phát động các phần tử học hiểu đầy đủ về số phận nhân loại trong thời đại họ đang sống, và về nhu cầu của Giáo hội. Làm sao để dưới ánh sáng Đức Tin, họ khôn ngoan xác nhận được những điều đặc biệt của thế giới ngày nay và đốt lòng hăng say làm việc Tông đồ mà sẵn sàng mau mắn cấp cứu nhân loại cách hữu hiệu hơn”. Dù khó nhưng với niềm tin, việc gì con người không làm được Chúa sẽ làm được tất cả. Xin Chúa giúp Ngài xây dựng con đường mới khang trang và đẹp như đường vào Tu viện.

                                                                                          Thiên Sinh