label

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Về nhà cha

VỀ NHÀ CHA NĂM 2018
CÁO PHÓ 1
Một người con của giáo xứ
  
Anh TÊPHANÔ  LÊ PHƯƠNG BÌNH sinh năm 1972.
Hiện ngụ tại khu 4, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 19 giờ 15 ngày 07/07/2018
HƯỞNG DƯƠNG 46 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày
08-07-2018
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 05 giờ 00 ngày 09-07-2018, sau đó an táng tại đất thánh Giáo xứ Cần Xây

Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn anh Têphanô sớm hưởng thánh nhan ChúaCÁO PHÓ 
Một người con của giáo xứ
  
Anh MARTINÔ HUỲNH ANH DŨNG  sinh năm 1961.
Hiện ngụ tại khu 5, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 19 giờ 15 ngày 16/03/2018
HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày
17-03-2018
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 10 giờ 00 ngày 19-03-2018, sau đó an táng tại đất thánh Giáo xứ Cần Xây

Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn anh Martinô sớm hưởng thánh nhan Chúa


CÁO PHÓ 
Một người con của giáo xứ
  
Anh PHANXICÔ NGUYỄN THANH HẢI  sinh năm 1965.
Hiện ngụ tại khu 4, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 02 giờ 00 ngày 18/01/2018
HƯỞNG DƯƠNG 53 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 7 giờ ngày
18-01-2018
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ 00 ngày 20-01-2018, sau đó an táng tại đất thánh Giáo xứ Cần Xây

Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn anh Phanxicô sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 
Một người con của giáo xứ
  
Anh PHÊRÔ HUỲNH VĂN NGHIỆP  sinh năm 1963.
Hiện ngụ tại khu 6, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 16 giờ 00 ngày 16/01/2018
HƯỞNG DƯƠNG 55 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày
17-01-2018
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 08 giờ 00 ngày 18-01-2018, sau đó an táng tại đất thánh Giáo xứ Cần Xây

Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn anh Phêrô sớm hưởng thánh nhan Chúa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét