label

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ 
VÀ QUÍ ÔNG TRONG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
kính dâng lên cha sở và quí ông lăng hoa lòng

Ngày mai 29-06 lễ thánh Phêrô và thánh PhaoLô tông đồ bổn mạng của cha sở 
Phêrô Mai Đức Vượng 
và của các ông trong ban Hội đồng giáo xứ:
Ông PhaoLô Trần Văn Bính
Ông PhaoLô Trần Văn Tuấn
Ông PhaoLô Nguyễn văn Sang
Ông Phêrô Nguyễn Văn Thiên Sinh
Toàn thể giáo dân Cần Xây xin chúc mừng bổn mạng Cha sở và quí ông, nguyện xin Thiên chúa ban nhiều hồng ân và sức khỏe để cha sở và quí ông giúp xứ đạo ngày càng đi lên. Chúng con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cha và quí ông trong thánh lễ ngày mai và chúa nhật 28/6 kính trọng thể hai thánh.
                                                            Giáo dân Cần xây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét