label

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Giáo xứ Cần Xây bế mạc lớp giáo lý hôn nhân

BẾ MẠC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Đầu tháng 4 Giáo xứ đã mở lớp giáo lý hôn nhân nhằm giúp các em bước vào tuổi trưởng thành và những em chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân có đủ kiến thức về đạo, đời, y khoa liên quan đến đời sống hôn nhân. Sau ba tháng các em đã nắm được cơ bản, kiểm tra cuối khóa đều đạt loại khá trở lên. Cha Sở đã tổ chức buổi trao giấy chứng nhận. Một số hình ảnh buổi lễ trao giấy chứng nhận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét