label

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA SỞ, QUÍ CỐ 
VÀ QUÍ ÔNG TRONG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Kính dâng lẵng hoa chúc mừng

Ngày mai 29-06 lễ Thánh Phêrô và Thánh PhaoLô tông đồ bổn mạng của cha sở 
PhaoLô Trần Văn Khoa
và của quí cha cố nhà hưu dưỡng, các ông trong Hội đồng giáo xứ:

Toàn thể giáo dân Cần Xây xin chúc mừng bổn mạng Cha sở, quí cố và quí ông, nguyện xin Thiên chúa ban nhiều hồng ân và sức khỏe để cha sở và quí ông giúp xứ đạo ngày càng đi lên. Chúng con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cha sở, quí cố và quí ông trong thánh lễ ngày mai và chúa nhật kính trọng thể hai thánh.
                                                            Giáo dân Cần xây

Để tổ chức long trọng thánh lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và PhaoLô cha sở đã dời lại chủ nhật ngày 25-06. Hôm nay cũng là bổn mạng của một số cha cố đang sống tại nhà hưu vì thế thánh lễ đồng tế với sự chủ tế của cha sở PhaoLô Trần Văn Khoa. Trong thánh lễ đại diện giáo dân đã đọc lời chúc mừng cha sở, quí cha cố, quí vị trong ban Hội đồng mục vụ có bổn mạng cũng như quí giáo dân đã chọn hai thánh làm bổn mạng. Mọi người cùng cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ mừng Hai Thánh. 
Một số hình ảnh trong thánh lễ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét