label

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

CHÚC MỪNG CHA SỞ 24 NĂM CHỊU CHỨC LINH MỤC

CHÚC MỪNG CHA SỞ 24 NĂM CHỊU CHỨC LINH MỤC


  Ngày mai 31-05-2015 là ngày kỷ niệm 24 năm chịu chức linh mục của cha, Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể giáo dân giáo xứ Cần Xây chúng con xin chúc mừng cha. Nguyện xin Thiên Chúa đã gìn giữ Cha vượt qua những bước thăng trầm trong 64 năm cuộc đời và 24 năm linh mục, xin Người tiếp tục nâng đỡ cha, ban nhiều hồng ân trên cha để cha đi trọn vẹn con đường mà Chúa đã trao phó. Chúng con luôn sát cánh bên cha, chia sẻ và cầu nguyện cho cha, xin dâng lên cha lẵng hoa chúc mừng của đoàn con thảo.

Hội đồng mục vụ giáo xứ Cần xây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét