label

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Giáo Xứ CẦN XÂY
              
                            Lịch CHẦU LƯỢT

  MÌNH THÁNH CHÚA THAY 
GIÁO PHẬN
                                    

  1- Giờ CHẦU KHAI MẠC :
      Sau Lễ Thiếu Nhi đến 09giờ.
       Anh, chị huynh trưởng hướng dẫn.
  2- 09 - 10giờ : Khu I.  
      Ban Thường vụ hướng dẫn.    
  3- 10 – 11giờ : Khu II. 
      Hội Thiện tử hướng dẫn.
  4- 11 – 12giờ : Khu III và IV.
      Quý dì Nguồn sống hướng dẫn.
  5- 12 – 01giờ trưa : Khu V và VI.
      Quý dì Nữ tử bác ái hướng dẫn.
  6- 01 – 02giờ trưa : Giới Hiền mẫu.
      Ban Trị sự CBMCG hướng dẫn.
  7- 02 – 03giờ chiều : CHẦU KẾT THÚC.
             Giới gia trưởng. Ca đoàn gia trưởng hướng dẫn.

         * Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót,
Ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người trong Giaó Xứ.
       Chúc tất cả quý ông, bà và anh chị em có một giờ
Chầu sốt sắng.

                         Cần Xây, ngày 18 tháng 04 năm 2017.                                                                                                                              
                                                                       Cha Sở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét