label

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

CÁO PHÓ BÀ TRẦN THỊ NẪM VÀ BÀ VÕ THỊ LỘC

CÁO PHÓ 1
Một người con của giáo xứ
Bà Maria TRẦN THỊ NẪM, sinh năm 1927. Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 20 giờ 45 ngày 22/11/2015
HƯỞNG THỌ 88 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ ngày 23-11-2015
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào lúc 4 giờ ngày 25-11-2015,
 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.
Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA sớm về với Chúa

CÁO PHÓ 1
Một người con của giáo xứ
Bà INE VÕ THỊ LỘC, sinh năm 1937. Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 20 giờ 30 ngày 23/11/2015
HƯỞNG THỌ 78 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày 24-11-2015
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào lúc 4 giờ30 ngày 25-11-2015,
 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.
Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà INE sớm về với Chúa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét