label

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

THÁNH LỄ NHẬN CHỨC CỦA BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ KHÓA II GIÁO XỨ CẦN XÂY

THÁNH LỄ NHẬN CHỨC CỦA BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ KHÓA II 
GIÁO XỨ CẦN XÂY

Theo thông lệ cứ 4 năm bầu lại Hội đồng mục vụ giáo xứ một lần và ngày lễ hai Thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng bổn mạng của Hội đồng mục vụ sẽ là ngày nhận chức của khóa mới và sai đi. Sáng nay chủ nhật ngày 1/8/2015 giáo xứ Cần Xây mừng long trọng lễ Hai Thánh và cầu nguyện cho các vị trong Hội đồng mục vụ khóa II, xin Chúa ban cho các vị nhiều sức khỏe, nhiệt tâm để phục vụ giáo xứ. Trong thánh lễ này cha sở đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận trao vi bằng tưởng lệ cho các vị khóa I và trao bằng nhận chức cho các vị khóa mới. Sau đây là một số hinh ảnh nghi thức nhận chức và sai đi.


cựu tân hội đồng mục vụ

tuyên hứa hoàn thành sứ vụ

Trao vi bằng nhận chức

Hội đồng mục vụ mới và ban trị sự các khu ra mắt bà con giáo dân


Hình lưu niệmHội đồng mục vụ khóa mới

ban trị sự khu I

Ban trị sự khu II


Ban trị sự khu III

Ban trị sự khu IV

Ban trị sự khu V

Ban trị sự khu VI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét