label

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Ơn Toàn Xá cho các tín hữu Công giáo hành hương Nhà thờ Phát Diệm

Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Ơn Toàn Xá cho các tín hữu Công giáo hành hương Nhà thờ Phát Diệm
 
Tòa Giám mục Phát Diệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét