label

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Đức Thánh Cha tiếp đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha tiếp đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ
VATICAN. Sáng ngày 18-5-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến đoàn cuối cùng thuộc HĐGM Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Nhân dịp này ngài kêu gọi Giáo Hội Công Giáo tại Mỹ đón nhận và vun trồng các gia sản văn hóa phong phú của nhiều nhóm di dân, đồng thời chống lại những mưu toan chia rẽ Giáo Hội.

Đoàn được ĐTC tiếp kiến gồm GM Công Giáo nghi lễ Đông phương gốc từ Ucraina, Rutheni, Canđê, Maronite, Melkite, v.v.. Cuộc tiếp kiến này kết thúc lịch trình kéo dài 6 tháng qua, tức là từ đầu tháng 11-2011.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nói: ”Ngày nay Giáo Hội tại Hoa Kỳ được kêu gọi đón nhận, tháp nhập và vun trồng gia sản phong phú về đức tin và văn hóa nơi nhiều nhóm di dân ở Mỹ, trong đó không những có các nghi lễ Đông phương của anh em, nhưng cả nơi đông đảo các tín hữu Hispanic, Á châu và Phi châu ngày càng gia tăng. Cần phải coi công tác mục vụ khó khăn thăng tiến sự hiệp thông giữa các nền văn hóa trong các Giáo Hội địa phương của anh em là điều có tầm quan trọng đặc biệt, khi anh em thi hành sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất. Sự phục vụ hiệp thông này không những chỉ đòi tôn trọng sự khác biệt ngôn ngữ, thăng tiến các truyền thống lành mạnh và cung cấp các chương trình và dịch vụ xã hội, nhưng còn kêu gọi dấn thân tiếp tục rao giảng, huấn giáo và mục vụ nhắm khơi dậy nơi các tín hữu cảm thức hiệp thông sâu xa với nhau trong đức tin tông truyền và trách nhiệm của họ đối với sứ mạng của Giáo Hội tại Hoa Kỳ”.

ĐTC cũng nhấn mạnh rằng ”Quyết tâm cổ võ sự hiệp nhất trong cộng đoàn Công Giáo không những là điều cần thiết để đáp ứng những thách đố tích cực của công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, nhưng còn để chống lại những thế lực làm băng hoại, chia rẽ trong nội bộ Giáo Hội. Sự chia rẽ này ngày càng trở thành một chướng ngại đối với sứ mạng của Giáo Hội tại Hoa Kỳ”.

ĐTC không quên ca ngợi cố gắng của các GM khuyến khích các tín hữu, một cách riêng rẽ hoặc trong các hội đoàn của Giáo Hội, cùng nhau tiến bước, nói chung một tiếng nói đối với những vấn đề cấp thiết của thời nay”.
Sau cùng, ĐTC đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tấm gương trung thành và hy sinh của nhiều nữ tu ở Mỹ, và cùng với họ, ngài cầu nguyện để thời điểm phân định hiện nay mang lại hoa trái thiêng liêng dồi dào để hồi sinh và củng cố các cộng đoàn của nữ tu trong sự trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội, cũng như với đoàn sủng của vị sáng lập dòng”

Gần đây, Bộ giáo lý đức tin, với sự chấp thuận của ĐTC, đã yêu cầu cải tổ cơ cấu của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, vì nhiều lần Hội đồng này đưa ra những lập trường không phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh và của các GM tại Hoa Kỳ (SD 18-5-2012)

G. Trần Đức Anh OP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét