label

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Năm Thánh mừng 50 năm tu sĩ Martin de Porrès được tôn phong hiển thánh

Năm Thánh mừng 50 năm
tu sĩ Martin de Porrès
được tôn phong hiển thánh

Thông báo của Dòng Ða Minh về Năm Thánh mừng 50 năm tu sĩ Martin de Porrès được tôn phong hiển thánh.
Việt Nam (daminhvn 18/04/2012) - Cuối tháng 04 năm 2012, Tu viện - Ðền Thánh Martinô, thuộc Dòng Ða Minh, Khu phố 10, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Ðồng Nai, đã ra thông báo đến mọi tín hữu về Năm Thánh mừng 50 năm thánh Martinô, vị thánh da đen người Pêru, thuộc Dòng Ða Minh, được tôn phong hiển thánh do Ðức Chân phước Giáo hoàng Gioan 23 năm 1962. Nguyên văn thông báo như sau:
Kính gởi: Cha Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì và Anh Chị Em Huynh Ðoàn Giáo Dân Ða Minh.
Kính thưa toàn thể Gia đình Ða Minh Việt Nam; Trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, thừa hành sự ủy nhiệm của Tỉnh Hội năm 2011, với sự chấp thuận của Tòa Thánh và Ðức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, chúng con trân trọng báo tin việc cử hành Năm Thánh mừng: 50 năm tu sĩ Martin de Porrès được tôn phong Hiển Thánh và 30 năm thành lập tu viện Martin - Hố Nai.
Ðức Thánh cha Bênêđíctô, với lòng ưu ái của bậc hiền phụ, đã rộng ban:
1. Phép lành Tòa Thánh cho Cộng đoàn tu viện và Quý Khách hành hương đến cầu nguyện trong suốt Năm Thánh, từ ngày mùng 05 tháng 05 năm 2012 đến ngày mùng 06 tháng 05 năm 2013.
2. Ơn Toàn xá trong thánh lễ và nghi thức phụng vụ được cử hành vào các ngày:
- Khai mạc Năm Thánh: Thứ bảy, mùng 05 tháng 05 năm 2012
- Ðại lễ kính Thánh Martin: Thứ bảy, mùng 03 tháng 11 năm 2012
- Kết thúc Năm Thánh: Thứ hai, mùng 06 tháng 05 năm 2013.
Cùng xin Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì, Quý Anh Chị Em đang phụ trách các giáo xứ, các hội đoàn mang tước hiệu Martin, phổ biến thông báo đặc biệt này, nhằm tạo nên mối dây liên kết với Tu viện - Ðền Thánh trong việc cầu nguyện, hành hương và cổ võ lòng đạo đức theo tinh thần Martin de Porrès.
Nguyện xin thánh Martin, đặc biệt trong Năm Hồng Phúc này, chuyển cầu cùng Chúa cho Cha Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì và Quý Anh Chị Em được thăng tiến trong ơn gọi và hăng say thi hành sứ vụ.
Hân hoan kính báo,
Tu viện Martin, ngày 18 tháng 04 năm 2012
Thay mặt Ban Tổ chức,
Tu sĩ Ða Minh Phạm Ngọc Ðiển, O.P., Tu viện trưởng.

R.V.A.
(daminhvn.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét